BTemplates.com

Selamat Datang Di Website Majelis Al-Badar, Komunitas Online Para Pecinta Rasulullah...

Sanad Ilmu


Diantara Sanad / Silsilah / Mata rantai Majelis Al-Badar yang melalui jalur Guru Mulia Al-Marhum wal Maghfurlah Al-Habib Mundzir bin Fuad Al Musawa dan ini merupakan mata rantai yang mencakup semua cabang Ilmu Syari'ah, Thariqah, Haqiqah, dan Ma'rifah.

Berikut kutipan tulisan Ijazah beliau (Habib Mundzir Al-Musawa) kepada saya secara tertulis, pada 2 Juli 2010:

"Assalamu 'alaikum warahmatullah wabarakatuh,
Kebahagiaan dan Kesejukan Rahmat Allah semoga selalu menaungi hari hari anda,

Saudaraku yg kumuliakan,
saya ijazahkan seluruh dzikir salafusshalih, semua doa Rijaalussanad dan semua doa dan dzikir dari seluruh para wali dan shalihin, munajat dan dzikir para Ahlus shiddiqiyyatul Kubra, kepada anda, Ijazah sempurna yg saya terima dari Guru Mulia kita Al Allamah Al Musnid Alhabib Umar bin hafidh yg sanadnya muttashil (bersambung) pada segenap para ulama, muhaddits, para wali dan shalihin. Ijazah ini mencakup seluruh surat dalam Alqur’an, wirid, dzikir, amalan sunnah, dan doa Nabi Muhammad dan doa para Nabi dan Doa seluruh Ummat Muhammad, dan seluruh Hamba Allah yg shalih. semoga anda selalu dalam kemuliaan Dzikir dan Cahya Munajat mereka. Amiin
(diatas adalah ijazah sanad jami'ut thuruq dalam doa, amalan dan dzikir)

saya Ijazahkan kepada anda sanad Alqur’anul karim dalam tujuh Qira’ah, seluruh sanad hadits riwayat Imamus sab’ah, seluruh sanad hadist riwayat Muhadditsin lainnya, seluruh fatwa dan kitab syar'iah dari empat Madzhab yaitu Syafii, Maliki, Hanbali dan Hanafi, dan seluruh cabang ilmu islam, yg semua itu saya terima sanad ijazahnya dari Guru Mulia Al Allamah Al Musnid Alhabib Umar bin Hafidh, yg bersambung sanadnya kepada guru guru dan Imam Imam pada Madzhab Syafii dan lainnya, dan berakhir pada Rasulullah.
(diatas adalah ijazah sanad jami'ut thuruq dalam ilmu syariah)

saya Ijazahkan pada anda sanad keguruan kepada anda, yg bersambung sanadnya kepada Guru Mulia kita, hingga Rasulullah, ia adalah bagai rantai emas terkuat yg tak bisa diputus dunia dan akhirat, jika bergerak satu mata rantai maka bergerak seluruh mata rantai hingga ujungnya, yaitu Rasulullah, semoga Allah selalu menguatkan kita dalam keluhuran dunia dan akhirat bersama guru guru kita hingga Rasul.
(diatas adalah ijazah sanad jami'ut thuruq dalam sanad keguruan)

saya ijazahkan pada anda shalawat yg paling saya cintai, yg diajarkan langsung oleh Rasul pada saya dalam mimpi, yaitu : ALLAHUMMA SHALLI ALAA SAYYIDINA MUHAMMAD, WA AALIHI WA SHAHBIHI WASALLIM, semoga Allah membuka hijab Rasulullah dalam yaqdhah walmanaam, dunia wal akhirah, fii kulli lahdhatin wa saa’ah, laa hijab baynaka wa bayna Rasul. anda boleh membacanya kapan saja dan berapa saja tanpa batas waktu dan jumlah.

Demikian saudaraku yg kumuliakan, semoga dalam kebahagiaan selalu, semoga sukses dg segala cita cita, Wallahu a’lam"
*************

Saya Hamba Pendosa Muhammad Husni Al-Qurtubi mengambil manfaat dan keberkahan ilmu dengan ijazah sempurna daripada:


 1. Al-'Allamah Al-Habib Mundzir bin Fuad bin Abdurrahman Al-Musawa, beliau mengambil daripada gurunya:
 2. Al-Musnid Al-Habib Umar bin hafidh, beliau mengambil daripada gurunya:
 3. Al-Musnid Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Assegaf, beliau mengambil daripada gurunya:
 4. Al-Musnid Al-Habib Abdullah bin Umar Assyatiri, beliau mengambil daripada urunya:
 5. Al-Hafidh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi (Shohibul maulid simthud durar), beliau mengambil daripada gurunya:
 6. Al-Musnid Al-Habib Abdurrahman Al-Masyhur (Shohibul fatawa), beliau mengambil daripada gurunya:
 7. Al-Hafidh Al-Habib Abdullah bin Husein bin Thohir, beliau mengambil daripada gurunya:
 8. Al-Hafidh Al-Habib Umar bin Seggaf Assegaf, beliau mengambil daripada gurunya:
 9. Al-Musnid Al-Habib Hamid bin Umar Ba’alawiy, beliau mengambil daripada gurunya:
 10. Al-Hafidh Al-Habib Ahmad bin Zein Alhabsyi, beliau mengambil daripada gurunya:
 11. Al-Hafidh Al-Habib Abdullah bin Alawi Alhaddad (Shohibur ratib), beliau mengambil daripada gurunya:
 12. Al-Musnid Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-'Atthas (Shohibur ratib), beliau mengambil daripada gurunya:
 13. Al-Musnid Al-Habib Husein bin Abu Bakar bin Salim, beliau mengambil daripada ayah yang menjadi gurunya:
 14. Al-Hafidh Al-Habib Abu Bakar bin Salim (fakhrulwujud), beliau mengambil daripada gurunya:
 15. Al-Hafidh Al-Habib Ahmad bin Abdurrahman Syihabuddin, beliau mengambil daripada gurunya:
 16. Al-Hafidh Al-Habib Abdurrahman bin Ali (Ainulmukasyifiin), beliau mengambil daripada ayah yang menjadi gurunya:
 17. Al-Musnid Al-Habib Ali bin Abubakar As-Sakran, beliau mengambil daripada ayah yang menjadi gurunya:
 18. Al-Hafidh Al-Habib Abubakar bin Abdurrahman Assegaf, beliau mengambil daripada ayah yang menjadi gurunya:
 19. Al-Hafidh Al-Habib Abdurrahman Assegaf, beliau mengambil daripada ayah yang menjadi gurunya:
 20. Al-Musnid Al-Habib Muhammad Mauladdawilah, beliau mengambil daripada ayah yang menjadi gurunya:
 21. Al-Musnid Al-Habib Ali bin Alwi Al-Ghayur, beliau mengambil daripada ayah yang menjadi gurunya:
 22. Al-Musnid Al-Imam Alwi Al-Ghayur, beliau mengambil daripada ayah yang menjadi gurunya:
 23. Al-Hafidh Al-Imam Al-Faqihul Muqaddam Muhammad bin Ali Ba’alawiy, beliau mengambil daripada ayah yang menjadi gurunya:
 24. Al-Imam Ali bin Muhammad Shahib Marbath, beliau mengambil daripada ayah yang menjadi gurunya:
 25. Al-Imam Muhammad Shahib Marbath bin Ali, beliau mengambil daripada ayah yang menjadi gurunya:
 26. Al-Imam Ali Khali’ Qasam bin Alwi, beliau mengambil daripada ayah yang menjadi gurunya:
 27. Al-Imam Alwi bin Muhammad, beliau mengambil daripada ayah yang menjadi gurunya:
 28. Al-Imam Muhammd bin Alwi, beliau mengambil daripada ayah yang menjadi gurunya:
 29. Al-Imam Alwi bin Ubaidillah, beliau mengambil daripada ayah yang menjadi gurunya:
 30. Al-Imam Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir, beliau mengambil daripada ayah yang menjadi gurunya:
 31. Al-Imam Ahmad Al-Muhajir bin Isa Ar-Rumi, beliau mengambil daripada ayah yang menjadi gurunya:
 32. Al Imam Isa Ar-Rumi bin Muhammad An-Naqib, beliau mengambil daripada ayah yang menjadi gurunya:
 33. Al-Imam Muhammad An-Naqib bin Ali Al-'Uraidhi, beliau mengambil daripada ayah yang menjadi gurunya:
 34. Al-Imam Ali Al-Uraidhi bin Ja'far As-Shadiq, beliau mengambil daripada ayah yang menjadi gurunya:
 35. Al-Imam Ja'far As-Shadiq bin Muhammad Al-Baqir, beliau mengambil daripada ayah yang menjadi gurunya:
 36. Al-Imam Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin As-Sajjad, beliau mengambil daripada ayah yang menjadi gurunya:
 37. Al-Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad, beliau mengambil daripada ayah yang menjadi gurunya:
 38. Al-Imam Husein Ali bin Abi Thalib, beliau mengambil daripada ayah yang menjadi gurunya:
 39. Al-Imam Ali bin Abi Thalib, beliau mengambil daripada gurunya:
 40. Sayyidina MUHAMMAD shallallahu 'alayhi wasallam.
ِ
رَبِّ فَانْفَـعْنَا بِبَرْكَتِـهِمْ، وَاهْـدنَا الْحُسْنَى 
بِحُرْمَـتِهِمْ، وَآَمِتْنَا فِى طَرِيْقَـتِهِمْ، وَمُعَافَاةٍ مِنَ الْفِتَنِ

"Ya Allah Tuhan kami... dengan keberkahan mereka jadikanlah kami bermanfaat, dan dengan kehormatan mereka bimbinglah kami selalu menuju kebaikan, dan wafatkanlah kami dalam jalan (ajaran) mereka, dan selamatkanlah kami dari segala fitnah (dunia dan akhiat)". Aamiin...